Skip links

Jak Działa Wariograf? Wyjaśnienie technicznego aspektu działania wariografów.

Wariograf, często nazywany detektorem kłamstw, to urządzenie wykorzystywane do zapisywania i analizowania różnych wskaźników fizjologicznych osoby poddanej badaniu. Jego głównym celem jest identyfikacja potencjalnych oznak kłamstwa poprzez monitorowanie i interpretację zmian w ciele człowieka, które mogą występować podczas składania fałszywych zeznań.

Techniczne Aspekty Działania Wariografu

 1. Komponenty i czujniki: Wariograf składa się z kilku podstawowych komponentów, które mierzą różne wskaźniki fizjologiczne. Do najczęściej monitorowanych należą:

  • Puls i tętno: Za pomocą mankietu na ramieniu, podobnego do używanego przy mierzeniu ciśnienia krwi.
  • Pocenie się: Elektrody umieszczane na skórze mierzą przewodnictwo skóry, które zwiększa się wraz z aktywacją gruczołów potowych.
  • Oddech: Pasy umieszczone wokół klatki piersiowej i brzucha rejestrują zmiany w szybkości i głębokości oddechu.
  • Inne wskaźniki: Czasami wariograf może również mierzyć takie parametry jak ruch ciała czy ciśnienie w siodełku.
 2. Rejestrowanie danych: Dane zebrane przez czujniki są przesyłane do komputera i wyświetlane na monitorze lub zapisywane na wykresie. Analiza tych danych pozwala na wykrycie niezwykłych lub nieoczekiwanych wzorców reakcji fizjologicznych.

 3. Faza testowa i kontrolna: Badanie wariograficzne zazwyczaj zawiera serię pytań kontrolnych oraz pytań związanych z konkretnym dochodzeniem. Pytania kontrolne są ogólne i mają na celu ustalenie bazowych wskaźników fizjologicznych osoby badanej.

Interpretacja Wyników

Interpretacja wyników wariografu polega na analizie reakcji fizjologicznych osoby badanej na zadane pytania. Zmiany w pulsie, poceniu się, oddechu czy innych monitorowanych wskaźnikach mogą wskazywać na stres lub niepokój, które teoretycznie mogą być powiązane z kł

amstwem. Jednakże, interpretacja tych wyników jest skomplikowana i często subiektywna:

 1. Reakcje Stresowe: Zwiększone pocenie się, przyspieszony puls, czy zmiany w oddechu mogą być interpretowane jako oznaki stresu. Zakłada się, że osoba kłamiąca doświadcza większego stresu, który wyzwala te reakcje.

 2. Analiza Wyników: Specjaliści od wariografów analizują dane, szukając nietypowych wzorców reakcji na określone pytania. Duże różnice w reakcjach na pytania kontrolne i te kluczowe mogą sugerować nieuczciwość.

 3. Różnorodność Reakcji Indywidualnych: Ważne jest, aby pamiętać, że reakcje fizjologiczne mogą się znacznie różnić między osobami. Stres, lęk, czy nawet stan zdrowia mogą wpłynąć na wyniki.

 4. Ograniczenia i Kontrowersje: Wariograf nie jest nieomylny. Jego skuteczność jest przedmiotem debaty, a wyniki nie są zawsze jednoznaczne. Niektórzy ludzie mogą być w stanie kontrolować swoje reakcje fizjologiczne lub wywołać fałszywe alarmy.

Podsumowanie

Wariografy działają na zasadzie monitorowania i analizowania zmian w wskaźnikach fizjologicznych, które mogą wskazywać na stres lub niepokój związany z kłamstwem. Jednakże, ze względu na indywidualne różnice w reakcjach i subiektywność interpretacji, wyniki te nie są niezawodne i mogą być przedmiotem kontrowersji. Warto zaznaczyć, że w wielu krajach wyniki testów wariograficznych nie są dopuszczane jako dowód w postępowaniu sądowym, co podkreśla ich ograniczoną wiarygodność.