Wariograf

Idź do spisu treści

Menu główne:


Usługi dla firm i osób fizycznych na terenie całego kraju

Z opublikowanego raportu Departamentu Handlu USA „Koszty przestępczości w biznesie” wynika, że ustalone w wyniku inwentaryzacji straty przedsiębiorstw przekraczają rocznie ponad 2 biliony dolarów. Czynnikiem generującym tak duże straty były w znacznej mierze kradzieże dokonywane przez pracowników. W handlu detalicznym tylko 20-25% strat spowodowanych jest drobnymi kradzieżami klientów, za nieuczciwy personel jest odpowiedzialny za 70% niedoborów.
W Polsce kilkukrotnie zwiększyła się suma strat ponoszonych przez firmy w wyniku przestępczości wewnętrznej, której sprawcami byli pracownicy bądź nieuczciwi klienci. Wpływ na taki stan rzeczy mają między innymi nadmierna fluktuacja kadr oraz odszkodowania za wypadki przy pracy.
Istotnymi przyczynami bankructwa wielu firm są defraudacje, zabór pieniędzy i mienia, których sprawcami jest ich personel oraz działalność wywiadu technologicznego, finansowego i handlowego organizowanego przez konkurencję.

Powyższe dane zmuszają wiele krajowych firm , przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i transportowych do korzystania w celu ochrony własnych środków z pomocy poligrafu (wariografu) niesłusznie określanego jako „wykrywacz kłamstw” . Błędne używanie tego terminu można łatwo wykazać na poziomie naukowych wskaźników. W rzeczywistości aparat ten ujawnia i wykazuje „pamięciowe ślady emocjonalne” odnoszące sie do konkretnego, popełnionego czynu przestępczego lub nieetycznego.

Poligraf w biznesie jest wykorzystywany do :
  • Badań rekrutacyjnych kandydatów do pracy
  • Badań specjalnych, prowadzonych w związku z przestępstwami dokonywanymi na szkodę firmy
Poligraf w sprawach osobistych stosowany jest w konfliktach rodzinnych :
  • kradzieżach i oszustwach w gronie rodzinnym i znajomych
  • nielojalności rodzinnej i partnerskiej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego