Badania - Wariograf

Idź do spisu treści

Menu główne:


Badania przeprowadzane w sprawach rodzinnych i partnerskich pozwalają na wyjaśnienie trudnych i wydawałoby się nierozwiązywalnych konfliktów związanych z nieuczciwością i nielojalnością osób z kręgu rodziny i związków partnerskich.

Dla lepszego zrozumienia znaczenia testu w badaniu poligraficznym używanym w procesie rekrutacji kadrowej przedstawiamy zalety, które pracodawca i kandydat do pracy mogą osiągnąć przy wykorzystaniu urządzenia zwanego poligrafem:

Znaczenie wyników dla pracodawcy:
 • Stanowi on dokładna metodę, przy pomocy której można niezwłocznie niewielkim kosztem zweryfikować dane o przeszłości zawodowej osoby starającej się o zatrudnienie.
 • Wykrywa osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 • Ujawnia niektóre cechy związane z psychologicznym i społecznym niedostosowaniem osób ubiegających się o pracę.
 • Pozwala zidentyfikować osoby nielojalne wobec firmy, bądź pracujące na rzecz firm konkurencyjnych.
 • Zmniejsza koszty związane z płynnością kadr oraz znacznie poprawia trafność doboru kandydatów na określone stanowiska.

Znaczenie wyników dla pracownika:
 • Zabezpiecza on przed fałszywą i niesprawiedliwą oceną pracy wystawioną przez poprzednich przełożonych.
 • Wydatnie (w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych środków przepływu informacji: telefonów, faxów, listów itp.) skraca okres oczekiwania kandydata na wyniki opracowania kadrowego.
 • Zapewnia bezpieczną metodę oczyszczania ludzi bezpodstawnie podejrzanych i niesłusznie oskarżonych w oparciu o fałszywe oskarżenia.
 • Przyczynia się do stworzenia silnej, wzajemnej więzi i budowy zaufania między pracownikami a ich przełożonymi.

Należy zwrócić uwagę, że prawidłowo przeprowadzone badanie nie może godzić w podstawowe dobra osobiste badanego.
W związku z tym każdorazowo należy spełnić następujące warunki :
 • uzyskanie zgody pracownika na przeprowadzenie badań,
 • przekazanie informacji o celu i przebiegu badania,
 • przedstawienie pytań przed przeprowadzeniem testu,
 • wcześniejsze uzgodnienie terminu badania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego